D-mat valmentaa kestävään tulevaisuuteen

D-mat on kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys. Tavoitteenamme on edistää vähähiilistä ja resurssiviisasta, yhden planeetan kokoista elämää. Tarjoamamme palvelut soveltuvat yrityksille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja muille yhteiskunnan toimijoille. Olemme erikoistuneet materiaali- ja hiilijalanjälkilaskentaan sekä kestävien elämäntapojen tutkimiseen ja mahdollistamiseen.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_palapeli - hiilijalanjälki

Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta

Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta ja laskurit ovat organisaatiomme
ydinosaamista.
Jalanjälkilaskennan osaamisalueitamme ovat niin
jalanjäljen määrittämiseen ja
seurantaan tarkoitetut jalanjälkilaskurit
kuin suunnittelu-, mallinnus- ja arviointityö, joka tähtää jalanjälkiä
pienentävien keinojen löytämiseen ja kvantifiointiin.

Konsultoimme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita kestävän
kehityksen mukaisesta toiminnasta. Konsultointipalvelumme
pohjautuvat hiili- ja materiaalilaskelmiin, joista kehitetään käytännön
ja strategisen tason ratkaisuja esimerkiksi kiertotalouden ja
ilmastonmuutoksen haasteisiin

D-mat on kehittänyt ja ollut mukana kehittämässä materiaali –ja
hiilijalanjälkilaskentaa jo lukuisille eri yrityksille, organisaatioille ja
tapahtumille.

Ilmastopalapeli

Ilmastopalapeli on suunnittelu- ja opetuspeli, joka havainnollistaa elämäntapojen hiilijalanjäljen vähennystavoitteita ja opastaa tekemään vähähiilisen elämäntavan suunnitelmaa vuoteen 2030. Pelissä valitaan hiilijalanjälkeä pienentäviä tekoja, suunnitellaan näiden toteutusta ja pohditaan myös yhteiskunnan muutosta.

Ilmastopalapeliä käytetään opetusvälineenä ja työkaluna esimerkiksi
kouluissa, tapahtumissa ja
kestävien elämäntapojen kiihdyttämöissä.
Peli on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tilattavissa
myös
fasilitoituna työpajana.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_palapeli
D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_palapeli - suunnitelma

Ilmastopalapeli-työpaja

Tarjoamme koulutuksia, puheenvuoroja ja työpajoja ajankohtaisista kestävän kehityksen aiheista. Koulutuksemme keskittyvät esimerkiksi kiertotalouden, ilmastonmuutoksen tai kestävämmän tuotannon ja kulutuksen kysymyksiin. 

Koulutukset, puheenvuorot ja työpajat räätälöidään tarpeesi mukaan.

Tutkimukset ja julkaisut

Teemme ajankohtaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja raporttien, selvitysten ja julkaisujen muodossa. Olemme olleet mukana lukuisissa tutkimushankkeissa sekä toteuttajina että koordinoijina. D-mat on erikoistunut kestävien elämäntapojen, resurssien käytön, kiertotalouden, ja materiaali- ja hiilijalanjälkien tutkimiseen.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_kirja auki
D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_kehityshanke

Hankkeet

Olemme mukana kansainvälisessä EU 1.5° Lifestyles -hankkeessa, jonka tavoitteena on valtavirtaistaa 1,5-asteen elämäntapoja. Osana EU 1.5° Lifestyles -hankkeen meneillään olevaa vaihetta keskitytään kotitalouksien muutosstrategioihin ja yksilötason kestäviin elämäntapoihin.