D-mat valmentaa kestävään tulevaisuuteen

D-mat on kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys. Tavoitteenamme on edistää vähähiilistä ja resurssiviisasta, yhden planeetan kokoista elämää. Tarjoamamme palvelut soveltuvat yrityksille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja muille yhteiskunnan toimijoille. Olemme erikoistuneet hiili- ja materiaalijalanjälkilaskentaan sekä kestävien elämäntapojen tutkimiseen ja mahdollistamiseen.

15

1,5 asteen palapeli

1,5 asteen palapelin avulla kotitaloudet ja sidosryhmät pääsevät kokeilemaan ilmastoystävällisiä elämäntapoja. Suunnittelupeli auttaa osallistujia muuttamaan elämäntapojaan ilmastotavoitteiden mukaisiksi ja kehittämään suunnitelmaa kohti vähähiilisempää elämäntapaa. Lisäksi suunnittelupeli luo vuorovaikutteisen oppimisympäristön sidosryhmien yhteistyön ja vuoropuhelun tehostamiseksi.

Koulutus

Tarjoamme koulutuksia, puheenvuoroja ja työpajoja ajankohtaisista kestävän kehityksen aiheista. Koulutuksemme keskittyvät esimerkiksi kiertotalouden, ilmastonmuutoksen tai kestävämmän tuotannon ja kulutuksen kysymyksiin. Järjestämme myös opintomatkoja Keski-Eurooppaan.

koulutus
konsultointi

Konsultointi

Konsultoimme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Konsultointipalvelumme pohjautuvat hiili- ja materiaalilaskelmiin, joista kehitetään käytännön ja strategisen tason ratkaisuja esimerkiksi kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Tutkimukset ja julkaisut

Teemme ajankohtaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja raporttien, selvitysten ja julkaisujen muodossa. Olemme olleet mukana lukuisissa tutkimushankkeissa sekä toteuttajina että koordinoijina. Olemme erikoistuneet kestävien elämäntapojen, resurssien käytön, kiertotalouden, ja hiili- ja materiaalijalanjälkien tutkimiseen.

tutkimukset
kehityshankkeet

Kehityshankkeet

Olemme mukana kansainvälisissä kehityshankkeissa, jotka pyrkivät tukemaan muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Hankkeissa keskeistä on yhteistyö, kansainvälisyys sekä tieteellinen tutkimuspohja.