Julkaisut

Teemme ajankohtaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja raporttien, selvitysten ja julkaisujen muodossa. Olemme olleet mukana lukuisissa tutkimushankkeissa sekä toteuttajina että koordinoijina. Olemme erikoistuneet kestävien elämäntapojen, resurssien käytön, kiertotalouden, ja hiili- ja materiaalijalanjälkien tutkimiseen.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_kirja auki

Flow Impacts: Material and carbon footprint assessment of Flow Festival 2022

Envisioning 1.5 -Degree Lifestyles: Policies for Low-Carbon Cities in 2030

Facilitating Individuals’ Transitions Toward 1.5-Degree Lifestyle at a Global Scale with SUSLA

1.5-Degree Lifestyles: Towards A Fair Consumption Space for All

Lifestyle carbon footprints and changes in lifestyles to limit global warming to 1.5 °C, and ways forward for related research

Exploring carbon footprint reduction pathways through urban lifestyle changes: a practical approach applied to Japanese cities

Changing behavior towards sustainable consumption habits with eco-feedback technologies through user experience

Kohtuullisuus kulutusvalinnoissa – havaintoja kestävien elämäntapojen kiihdyttämöstä

Calculating and tracking the environmental impact of everyday – An overview of Finnish footprinting tools

How can people better understand their environmental impacts: An Introduction to lifestyle calculators

Initiating transitions towards 1.5-degree lifestyles: An action research study on a design game

Giving legs to handprint thinking: foundations for evaluating the good we do

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Carbon footprints and consumer lifestyles: an analysis of lifestyle factors and gap analysis by consumer segment in Japan

1.5-degree lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints

Onko kotitalouksissa avaimet ilmastokriisin ratkaisuun? Suomalaiskodeissa toteutettujen energiansäästökokeiluiden arviointi käytäntöteorian näkökulmasta

A household’s burden: the embodied resource use of household equipment in Germany

A sustainable level of material footprint — Benchmark for designing one-planet lifestyles

Ten years of bioeconomy in the Finnish media

Vähähiilinen huhtikuu -kokeilun loppuraportti

Household-level transition methodology towards sustainable material footprints

Integrating resource efficiency in business strategies: a mixed-method approach for environmental life cycle assessment in the single-serve coffee value chain

The nutritional footprint: integrated methodology using environmental and health indicators to indicate potential for absolute reduction of natural resource use in the field of food and nutrition

Tulevaisuuden kotitalous – Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut

Kohtuuden rajat? Yksin asuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki

Calculating the Material Input per Service unit using the ecoinvent database

Resource use in the production and consumption system: the MIPS approach

Project-based learning on life-cycle management – A case study using material flow analysis

Studying well-being and its environmental impacts: A case study of minimum income receivers in Finland