Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta

Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta sekä laskurit ovat organisaatiomme ydinosaamista. Konsultoimme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Konsultointipalvelumme pohjautuvat hiili- ja materiaalilaskelmiin, joista kehitetään käytännön ja strategisen tason ratkaisuja esimerkiksi kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_palapeli - hiilijalanjälki

Kun tavoitteena on aikaansaada muutos

Ilmastoystävällisyydestä on tullut yrityskentän muotitermi, sillä vähähiilisillä tuotteilla ja palveluilla saa huomiota sijoittajilta, arvostusta asiakkailta sekä etulyöntiaseman alati tiukentuvassa sääntely-ympäristössä. Kaikista tärkeintä kuitenkin on, että tietää olevansa mukana muutoksessa, jonka ansiosta maapallo on elinkelpoinen paikka myös seuraaville sukupolville. Siksi me D-matissa keskitymme siihen, että tarjoamamme tieto ja ratkaisut ovat paitsi tarkkoja, myös kokonaisvaltaisia.

 

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki muodostuu tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisista ilmastopäästöistä eri puolilla maailmaa. Tuotteen ilmastokuorman laskemiseen ei riitä pelkästään suorien päästöjen tai maantieteellisesti rajatun alueen tarkastelu, vaan mukaan pitää ottaa myös esimerkiksi valmistukseen kulunut energia luonnonvarojen kulutuksen päästöt ja jätteenkäsittelyn ilmastovaikutukset.

Materiaalijalanjälki

Materiaalijalanjälki mittaa luonnonvarojen kulutuksen. Materiaalijalanjälki kertoo, kuinka paljon koko elinkaaren aikana kuluu uusiutumattomia ja uusiutuvia luonnonvaroja sekä maaperää eroosion muodossa tuotteiden, palveluiden ja elämäntapojen aikaansaamiseksi. Materiaalijalanjälki ei sisällä päästöjä ilmakehään tai ympäristöön. Hiilijalanjäljessä laskettavat kasvihuonekaasut eivät siis sisälly materiaalijalanjälkeen.