Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta

Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta sekä laskurit ovat organisaatiomme ydinosaamista. Konsultoimme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Konsultointipalvelumme pohjautuvat hiili- ja materiaalilaskelmiin, joista kehitetään käytännön ja strategisen tason ratkaisuja esimerkiksi kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_palapeli - hiilijalanjälki

Kun tavoitteena on aikaansaada muutos

Ilmastoystävällisyydestä on tullut yrityskentän muotitermi, sillä vähähiilisillä tuotteilla ja palveluilla saa huomiota sijoittajilta, arvostusta asiakkailta sekä etulyöntiaseman alati tiukentuvassa sääntely-ympäristössä. Kaikista tärkeintä kuitenkin on, että tietää olevansa mukana muutoksessa, jonka ansiosta maapallo on elinkelpoinen paikka myös seuraaville sukupolville. Siksi me D-matissa keskitymme siihen, että tarjoamamme tieto ja ratkaisut ovat paitsi tarkkoja, myös kokonaisvaltaisia.

 

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki muodostuu tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisista ilmastopäästöistä eri puolilla maailmaa. Tuotteen ilmastokuorman laskemiseen ei riitä pelkästään suorien päästöjen tai maantieteellisesti rajatun alueen tarkastelu, vaan mukaan pitää ottaa myös esimerkiksi valmistukseen kulunut energia, luonnonvarojen kulutuksen päästöt ja jätteenkäsittelyn ilmastovaikutukset.

Materiaalijalanjälki

Materiaalijalanjälki mittaa luonnonvarojen kulutuksen. Materiaalijalanjälki kertoo, kuinka paljon koko elinkaaren aikana kuluu uusiutumattomia ja uusiutuvia luonnonvaroja tuotteiden, palveluiden ja elämäntapojen aikaansaamiseksi. Materiaalijalanjälki ei sisällä päästöjä ilmakehään tai ympäristöön. Hiilijalanjäljessä laskettavat kasvihuonekaasut eivät siis sisälly materiaalijalanjälkeen.

Flow Festival 2022: Materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta

Olemme käynnistäneet yhdessä Flow Festival Oy:n kanssa tutkimushankkeen, jonka ensimmäinen vaihe sisältää vuoden 2022 Flow Festival -tapahtuman materiaali- ja hiilijalanjälkilaskennan sekä toimenpide-ehdotuksia siitä, miten festivaalin jalanjälkiä voisi pienentää. Flow Impacts -raportti on julkaistu ja se on luettavissa Julkaisut -osiossamme. Hankkeen lopputuotteena puolestaan kehitämme tapahtuma-alalle räätälöidyn luonnonvarojen budjetointityökalun.

Laskurien kehitys

Olemme kehittäneet ja olleet mukana kehittämässä materiaali –ja hiilijalanjälkilaskentaa useille eri yrityksille, organisaatioille ja tapahtumille. Laskennan sisältö ja tarkoitus vaihtelee asiakkaan tarpeista ja lopullisesta käyttötarkoituksesta riippuen ja sitä voidaan hyödyntää strategisen suunnittelun lisäksi ympäristöraportointiin ja pohjana kompensaatiolle. Toteutuksiimme lukeutuu niin kotitalouksille suunniteltuja, käyttäjäystävällisyyttä painottavia laskureita, ostosdatasta hiilijalanjäljen automaattisesti laskevia toteutuksia kuin tuotteiden, tapahtumien ja kokonaisten toimialojen laskentaa.

D-matin asiantuntemus jalanjälkilaskurien kehittämisessä sisältää:

  • Konseptisuunnittelun laskurille, mukaan lukien esim. laskettavien kulutuksen osa-alueiden valinta ja tutkimuskysymykset
  • Taustalaskennan laskurille
  • Tutkimukseen ja käyttäjädataan pohjautuvaa asiantuntemusta liittyen kestäviin elämäntapoihin ja niiden haasteisiin
  • Vaikutusten laskemisen kestäviin elämäntapoihin liittyville teoille

Enfuce: My Carbon Action

Olimme mukana kehittämässä pankeille ja yrityksille suunnattua elämäntapojen hiilijalanjäljen My Carbon Action -laskuria. Maksutapahtumiin perustuva malli laskee automaattisesti maakohtaista dataa hyödyntäen käyttäjänsä kunkin ostoksen hiilijalanjäljen ja auttaa havainnollistamaan kuluttajille heidän ostostensa - ja siten elintapojensa - hiilijalanjälkeä. Lisäksi laskuri tarjoaa maakohtaisia vähähiilisiä tekoja, joiden avulla kuluttajat voivat pienentää hiilijalanjälkeään.