Meistä

D-mat on kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys, jossa työskentelee eri alojen osaajia. Tavoitteenamme on edistää vähähiilistä ja resurssiviisasta, yhden planeetan kokoista elämää. Tarjoamamme palvelut soveltuvat yrityksille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja muille yhteiskunnan toimijoille. Olemme erikoistuneet hiili- ja materiaalijalanjälkilaskentaan sekä kestävien elämäntapojen tutkimiseen ja mahdollistamiseen.

Michael-Lettenmeier

Michael Lettenmeier

Michael Lettenmeier (Taiteiden tohtori, MMM, ympäristönsuojelutiede) on D-mat oy:n toimitusjohtaja ja Suomen johtavia resurssiviisaudan asiantuntijoita. Hän on työskennellyt konsulttina, kouluttajana ja tutkijana mm. seuraavien aihepiirien parissa Saksassa ja Suomessa: kestävä kulutus ja tuotanto, materiaalijalanjäljen mittaaminen ja seuranta, ekotehokkuus, ekologinen selkäreppu ja MIPS, kestävä kehitys yrityksissä, kotitalouksissa, yhdyskunnissa ja liikenteessä. Michael on tehnyt ja ohjannut kestävän kehityksen arviointeja ja MIPS-laskelmia lukuisille yrityksille, ohjannut kymmenien korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöitä sekä tuottanut ja toimittanut useita julkaisuja kestävästä kehityksestä ja ekotehokkuudesta.

Viivi Toivio

Viivi Toivio on D-mat oy:n analyytikko, joka kehittää menetelmiä ja työkaluja kotitalouksien elämäntavan sekä yksittäisten tuotteiden hiili- ja materiaalijalanjäljen laskemiseksi. Hän työskentelee konsulttina ja kouluttaa yksittäisiä kotitalouksia, viranomaisia sekä yrityksiä kohti ”yhden planeetan” ajatusmallia. Viivillä on ympäristöekologian maisterintutkinto, ja hänelle on kertynyt työkokemusta kenttä- ja laboratoriotyöstä ympäristöasioiden parissa sekä ympäristökasvatuksesta eri viranomaisten ja kuntien kanssa.

Viivi-Toivio
Sanna-Liisa-Sihto-Nissilä

Sanna-Liisa “Sannis” Sihto-Nissilä

Sanna-Liisa Sihto-Nissilä on koulutukseltaan fysiikan alan filosofian tohtori ja diplomi-insinööri, ja hänellä on laaja kokemus ilmastonmuutokseen liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Väitöskirjassaan Sanna-Liisa tutki aerosolien ilmastovaikutuksia. D-matissa Sanna-Liisa vastaa jalanjälkilaskennasta ja menetelmien kehittämisestä. D-matin työn ohella hän opettaa Aalto-yliopistossa ilmastonmuutoksen kurssia ja osallistuu korkeakoulujen Climate University -projektiin.

Jari Kolehmainen

Jari Kolehmainen on D-mat oy:n data-analyytikko. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri ja datanomi, jonka poikkitieteellisiin opintoihin on sisältynyt niin ympäristöpolitiikkaa, ilmakehän fysiikkaa kuin ohjelmointiakin. Jarin työtehtäviin kuuluu hiilijalanjälkilaskenta, tietomallien ja työkalujen kehittäminen sekä muu tiedon analysointi. Aiemmin Jari on työskennellyt muun muassa Suomen ympäristökeskuksessa ja Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa, jossa hän oli toteuttamassa energiankulutuksen vähentämiseen tähtääviä kotitalousinterventioita.

Jari-Kolehmainen
Salla-Lahtinen

Salla Lahtinen

Salla Lahtinen toimii D-matissa projektipäällikkönä. Hänen vastuualueelleen kuuluu erityisesti Kestävien elämäntapojen kiihdyttämön (SLA) kokeilujen koordinointi ja toteutus. Taustaltaan Salla on kuvataiteilija ja hänellä on kokemusta kansainvälisten kestävyyshankkeiden viestinnästä. Salla opiskelee Aalto-yliopiston Creative Sustainability -maisteriohjelmassa kestävää kehitystä.

Sonja Nielsen

Sonja Nielsen on palvelumuotoilija ja tutkija D-mat oy:ssä. Sonjan erityisosaamista on palvelumuotoilun ja kestävyystieteiden yhdistäminen erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä. Sonja on työskennellyt ympäristökonsulttina ja palvelumuotoilijana useassa konsulttiyrityksessä sekä viestintäpäällikkönä kansalaisliikkeissä. Hän on myös suunnitellut puolentoista asteen elämäntapoihin keskittyvän suunnittelupelin, mitä on käytetty koulutusmateriaalina koulujen ja kuntien kanssa Suomessa ja ulkomailla. Sonja on valmistunut Aalto yliopiston kestävän kehityksen maisteriohjelmasta.

Sonja-Nielsen
Annastina Saari D-mat

Annastina Saari

Annastina Saari työskentelee konsulttina D-mat oy:llä ja on keskittynyt materiaali- ja hiilijalanjälkilaskentaan. Hän on pian valmistuva kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Opinnoissaan hän on keskittynyt tieto- ja palvelujohtamiseen minkä lisäksi hän perehtyi maisterintutkielmassaan hiilijalanjälkilaskurin potentiaaliin muuttaa käyttäjien elämäntapoja kestävämpään suuntaan. Sivuaineena hän on opiskellut digitaalisen median strategiaa ja suunnittelua. Työn ohella hän suorittaa myös metsätieteiden maisterin tutkintoa Helsingin yliopistolla.

 

Lisäksi D-mat oy työllistää tilauksesta ja tarpeesta riippuen eri alojen asiantuntijoita, konsultteja ja kouluttajia.