Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöt

Kunnille järjestettävissä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöissä kotitaloudet pääsevät konkreettisesti pienentämään hiilijalanjälkiään neljän viikon kokeilujaksolla kunnan tai kaupungin ja yritysten avustamana.

Kiihdyttämöjä on järjestetty Suomessa jo kymmeniä, ja niihin on osallistunut satoja kotitalouksia, jotka ovat suunnitelleet hiilijalanjälkensä pienentämisen keskimäärin puoleen nykyisestä. Osallistujat ovat kokeneet hiilijalanjäljen pienentämisen parantavan elämänlaatua, ja kunnat ovat tämän tukemisen lisäksi saaneet tietoa siitä, millaisia muutoksia asukkaat kaipaavat jotta vähähiiliset elämäntavat olisivat helpompia.

D-mat_kuvittavat_ikonit_080822_kasvi2_kotitalous

Kiihdyttämö sisältää

  • 3 jalanjälkilaskentaa: kotitalouksien lähtötaso, tiekarttasuunnitelma vuoteen 2030 ja kokeilujakson päästövähennykset
  • 2 työpajaa (2,5h ja 2h): tiekarttatyöpaja jossa tehdään suunnitelmat kokeilujaksolle ja vuoteen 2030 Ilmastopalapelillä, sekä tulevaisuustyöpaja jossa keskustellaan kokemuksista ja jatkosta
  • 1 kokeilujakso: neljän viikon kokeilujaksolla osallistujat kokeilevat tekoja arjessa
  • 4 tietopakettia: kokeilujakson ajan osallistujat saavat kerran viikossa kiihdyttämön teemoja käsittelevän uutiskirjeen sähköpostitse
  • 1 loppuraportti: kunta saa kiihdyttämöstä raportin sisältäen mm. toteutuneet päästövähennykset ja osallistujien toiveet

 

  • Kenelle: Kunnat ja kaupungit
  • Osallistujamäärä: 1-25 kotitaloutta
  • Kesto: noin 2-3 kuukautta
  • Kiihdyttämön työpajat voidaan järjestää myös etänä.

Kiihdyttämö Pyhäjärvellä ja Tyrnävällä

Keväällä 2022 järjestimme kestävien elämäntapojen kiihdyttämöt Pyhäjärven ja Tyrnävän kuntien kanssa. Kiihdyttämöt olivat osa kuusivuotista EU:n Life -hanketta, “Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)”. Osallistujilta saimme palautetta mm. erilaisten tekojen toteutuksen helppoudesta kokeilujakson aikana. Lisäksi osallistujien hyötyliikunta lisääntyi ja esimerkiksi energian säästöstä aiheutui myös taloudellisia säästöjä. Kunnat puolestaan saivat useita konkreettisia ehdotuksia, miten helpottaa kotitalouksien vähähiilistä siirtymää.