Julkaisut

Teemme ajankohtaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja raporttien, selvitysten ja julkaisujen muodossa. Olemme olleet mukana lukuisissa tutkimushankkeissa sekä toteuttajina että koordinoijina. Olemme erikoistuneet kestävien elämäntapojen, resurssien käytön, kiertotalouden, ja hiili- ja materiaalijalanjälkien tutkimiseen.

Calculating and tracking the environmental impact of everyday – An overview of Finnish footprinting tools

How can people better understand their environmental impacts: An Introduction to lifestyle calculators

Kohti 1,5 asteen elämäntapoja: toimintatutkimus muotoilupelistä (in English)

Giving legs to handprint thinking: foundations for evaluating the good we do

1,5 asteen elämäntavat: Miten voimme pienentää hiilijalanjälkemme ilmastotavoitteiden mukaiseksi?

Carbon footprints and consumer lifestyles: an analysis of lifestyle factors and gap analysis by consumer segment in Japan

1.5-degree lifestyles: Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints

Onko kotitalouksissa avaimet ilmastokriisin ratkaisuun? Suomalaiskodeissa toteutettujen energiansäästökokeiluiden arviointi käytäntöteorian näkökulmasta

A household’s burden: the embodied resource use of household equipment in Germany

A sustainable level of material footprint — Benchmark for designing one-planet lifestyles

Vähähiilinen huhtikuu -kokeilun loppuraportti

Household-level transition methodology towards sustainable material footprints

Integrating resource efficiency in business strategies: a mixed-method approach for environmental life cycle assessment in the single-serve coffee value chain

The nutritional footprint: integrated methodology using environmental and health indicators to indicate potential for absolute reduction of natural resource use in the field of food and nutrition

Tulevaisuuden kotitalous – Resurssiviisaan arjen tavat ja palvelut: Tulevaisuuden kotitalous -hankkeen loppuraportti

Kohtuuden rajat? Yksin asuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki

Calculating the Material Input per Service unit using the ecoinvent database

Resource use in the production and consumption system: the MIPS approach

Project-based learning on life-cycle management – A case study using material flow analysis

Studying well-being and its environmental impacts: A case study of minimum income receivers in Finland