Klimatpusslet

Med Klimatpusslet planerar du en hållbar livsstil. Spelet illustrerar storleken på den förändring som krävs och den verkliga betydelsen av olika vardagliga handlingar. Klimatpusslet lämpar sig perfekt för individer och hushåll, men också för skolor och läroanstalter. Det kan användas mångsidigt som ett undervisningsspel om klimatkrisen och hållbara levnadsvanor, samt som ett medel för att väcka diskussion.

Förutom att gestalta de egna målen, uppmuntrar Klimatpusslet till att fundera över hur samhället bör förändras för att göra det lättare och snabbare att genomföra hållbara livsstilar. Klimatpusslet hjälper på detta sätt att göra förändringarna i vardagen konkreta och dessutom observera när förändringarna inte bara handlar om en själv.

Innehållet och målen i Klimatpusslet baserar sig på vetenskaplig forskning.

#klimatpusslet #ilmastopalapeli #ilmastoteko

1o5asteenpalapeli_16102020-14 copy
Kenelle-peli-sopii_tausta

För vem passar Klimatpusslet?

Klimatpusslet riktar sig till alla som är intresserade av hållbara levnadsvanor. Spelet går att använda för att planera klimatsmarta livsstilsförändringar och för undervisning i klimatfrågor. Då Klimatpusslet spelas i grupp lämpar det sig även utmärkt som en diskussionsöppnare.

Det mångsidiga spelet går att använda för planering eller som ett pedagogiskt spel och lämpar sig för ungdomar från 13-års ålder uppåt samt för vuxna. Spelet kan användas ensam, i grupper eller till exempel tillsammans med det egna hushållet eller arbetsgruppen. De yngsta i familjen kan delta i planeringen tillsammans med sina föräldrar.

Du kommer igång med spelandet med hjälp av instruktionerna som hör till spelet. Vi erbjuder även utbildning ämnat speciellt för bruk av Klimatpusslet i skolor och organiserar guidade workshoppar och acceleratorer, i vilka Klimatpusslet har en central roll.

Så här fungerar Klimatpusslet

Klimatpusslet har sex steg som hjälper dig, ditt hushåll eller din grupp att fundera över startnivåns koldioxidavtryck och hur det förhåller sig till målen i Parisavtalet. Till slut får du även prova på de klimatsmarta handlingarna i praktiken. Det går också att skräddarsy en kombination av spelstegen så de formar en helhet som passar dig eller din grupp. I acceleratorerna för en mer hållbar livsstil går vi igenom alla sex steg och de olika stegen följs upp med hjälp av kalkylering av koldioxidavtryck.

1askel

Koldioxidavtryck
Spelet påbörjas med att koldioxidavtrycket markeras på spelbrädet. Utgångsnivån kan till exempel vara ditt eget eller det egna hushållets koldioxidavtryck, den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck eller koldioxidavtryck för någon i spelgruppen.

2askel

Klimatsmarta handlingar
I det följande steget av spelet går man igenom och väljer handlingar som minskar koldioxidavtrycket. Klimatpusslet innehåller cirka 100 handlingar som har att göra med boende, livsmedel, trafik och resor samt varor, service och fritid. Storleken på bitarna talar om hur stor inverkan de har på koldioxidavtrycket.

3askel

Plan för hållbara levnadsvanor
Då handlingarna är valda, skapas en plan för hållbara levnadsvanor fram till år 2030 på basen av de handlingar du valt. I planeringsskedet funderar du över vilka handlingar som du kan påbörja genast, vilka inom de närmaste åren och vilka senast år 2030.

4askel

Mitt experiment
I det här skedet funderar du och gruppen närmare på de handlingar som genast kan påbörjas. Vad krävs för att testa eller förverkliga handlingen? Kanske krävs det att lära sig nya färdigheter, ändra rutiner eller större anskaffningar.

5askel

Önskemål
Då de egna möjligheterna och målsättningarna har blivit kartlagda, hjälper Önskekortens frågor att fundera kring vem som kan underlätta och försnabba övergången till klimatsmarta handlingar och hur. Då de lämpliga parterna från den offentliga eller privata sektorn är uttänkta, uppmuntrar vi till att verkligen föra meddelandet vidare!

6askel

Testperiod
Dags att minska koldioxidavtrycket! De handlingar du valt kan du nu pröva till exempel under en veckas, en månads eller varför inte under ett års tid – ända fram till år 2030.

Beställ spelet eller fråga mer om workshoppar och acceleratorer

Vill du använda spelet som ett läromedel, främja hållbara levnadsvanor i din kommun eller öka klimatmedvetenheten hos din personal genom illustrativa exempel och beräkningar? Bekanta dig nedan med Klimatpusslet, workshoppar och acceleratorer och ta kontakt!

Klimatpusslet

Med hjälp av spelet kan du skapa en egen plan för hållbara levnadsvanor, eller så kan du hålla workshoppar och lektioner som behandlar klimatkrisen och hållbara levnadsvanor.
Ett spel kan användas ensam, tillsammans med det egna hushållet eller i en grupp på 3-5 personer.

Ett spelpaket innehåller

 • Spelpaket
  • 1 tvåsidigt spelbräde
  • 2 Mitt koldioxidavtryck-märken
  • 137 klimatsmarta handlingar
  • 26 tomma bitar
  • 1 Mål 2050-märke
  • 3 Aktivitetskort
  • 4 Önskekort
 • Guide för den som ordnar och leder en workshop (pdf)

Prislista

1-5 st. 189 €/st.
6-10 st.: 179 €/st.
11-30 st.: 169 €/st.
31-50 st.: 159 €/st.
51+ st.: 149 €/st.

Betalningssätt: Faktura. Då du i beställningsblanketten meddelar storleken på din beställning, får du ett svarsmeddelande med faktura och betalningsinstruktioner.

Leverans: TBC

Ilmastopalapelin-myynti-esittely_tausta

Utbildning för lärare och andra arrangörer

Förutom spelpaketet erbjuder vi utbildning som specifikt riktar sig till lärare. Under utbildningarna presenterar vi spelets innehåll, spelets stadier och delar tips om hur du använder spelet i skolan. Utbildningarna genomförs huvudsakligen som online -föreläsningar.

Längd: 45-180 min
Pris: från 400 € ( + moms + resekostnader)

1,5 graders livsstilar-workshop

Workshoppen täcker de första fem etapperna av Klimatpusslet. Syftet är att fördjupa deltagarnas förståelse för hållbara livsstilar och ge dem konkreta idéer för att minska sitt koldioxidavtryck. Beroende på målgrupp, kan workshoppen behandla konkreta planer för individer eller hushåll, eller så kan workshoppen genom grupparbete och diskussion introducera deltagarna till tematiken i Klimatpusslet. Workshoppen passar både individer och hushåll, och är exempelvis ämnade för olika evenemang eller för arbetsgrupper. Det rekommenderade antalet deltagare på workshoppen för hushåll är cirka 1-25 hushåll och för workshoppar ämnade åt grupper cirka 20-100 deltagare. En workshop tar 2,5 timmar.

Workshoppens innehåll:

 • Beräkning av koldioxidavtryck med hjälp av en onlinekalkylator
 • Presentation som behandlar klimatkrisen och hållbara levnadsvanor
 • Användningen av Klimatpusslet

Längd: 2,5 h
Pris: från 2500 € (+ moms + resekostnader)

Workshoppen kan även förverkligas på distans.

15-asteen-elämäntavat-työpaja-esittely_tausta_valk

Accelerator för hållbara levnadsvanor

I acceleratorerna för hållbara levnadsvanor får hushållen eller andra deltagare möjligheten att konkret minska sitt koldioxidavtryck. Acceleratorn består i huvudsak av två verkstäder, kalkylering av koldioxidavtrycket och en testmånad. Acceleratorer kan ordnas i samarbete med till exempel kommuner och företag och helheten skräddarsys enligt behov. Acceleratorerna inkluderar gärna företag som vill fungera som samarbetspartner. Dessa kan med sina produkter och tjänster stödja deltagarnas hållbara experiment under testperioden.

En accelerator har plats för 1-25 hushåll som deltar och dess längd är cirka 2-3 månader. Deltagarna måste åtminstone delta i D-mats kalkylering och ifyllning av koldioxid- och materialavtryck samt den första workshoppen och göra en plan för hållbara levnadsvanor genom att utnyttja Klimatpusslet.

Acceleratorns grundpaket innehåller bl.a.

 • Kalkylering av koldioxidavtryck: Deltagarnas startnivå och framsteg illustreras med hjälp av att kalkylera koldioxidavtrycket i tre faser
 • Två workshoppar: I den första skapas bl.a. planen för hållbara levnadsvanor med hjälp av Klimatpusslet (2,5 h) och i slutet av acceleratorn samlas gruppen och diskuterar resultaten och erfarenheterna (2 h)
 • Provperiod: Under en period på en månad testar deltagarna de klimatsmarta handlingarna i sin vardag
 • Acceleratorbrev: Under testperioden får deltagarna ett nyhetsbrev en gång i veckan som behandlar acceleratorernas tematik

Dessutom kan organisationen som beställer acceleratorn få information gällande deltagarnas avtryck och önskemålen deltagarna ställt.

Längd: cirka 2-3 månader
Pris: från 8000 € (+ moms + resekostnader)
Acceleratorns workshoppar kan även förverkligas på distans.

Kestävien-elämäntapojen-kiihdyttämö-myynti-esittely_tausta_beige copy

Ta kontakt!

Med hjälp av denna blankett kan du beställa Klimatpusslet eller skicka oss en förfrågan om en workshop eller accelerator.

Då du gör en beställning, skriv storleken på beställningen och leveransadress i meddelandefältet.

Ifall du blev intresserad av våra workshoppar eller accelerator, ta kontakt och berätta mer om dina önskemål i meddelandefältet. Vi skapar ett erbjudande baserat på bland annat antal deltagare och målgrupp.

Vi återkommer per e-post så snabbt som möjligt!