Suostumus henkilötietojesi käsittelyä varten

 

Tämän kyselytutkimuksen tarkoitus on kerätä taustatietoa osallistujien hiili- ja/tai materiaalijalanjäljen laskentaa varten. Kyselyn toteuttaa D-mat oy. Olet saanut kutsun kyselyyn, sillä olet ilmoittautunut mukaan D-mat oy:n ja/tai D-mat oy:n projektikumppanien kanssa yhteistyössä järjestämiin työpajoihin.

Kyselytutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaaminen on välttämätöntä työpajaan tai projektiin osallistumisen kannalta. Voit jättää vastaamatta tai keskeyttää kyselyn haluamallasi hetkellä. Sinun ei tarvitse perustella valintaasi mikäli et vastaa kyselyyn tai jätät vastaamisen kesken, eikä valinnastasi seuraa kielteisiä seurauksia.

Kyselyn täyttö kestää noin 15-30 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen jakamista: nimi, ikä, sukupuoli, asuinkunta ja sähköposti, sekä kotitalouden muiden jäsenten ikä ja sukupuoli. Lisäksi kysely tallentaa automaattisesti IP-osoitteesi.

Henkilötietoja käytetään tulosten välitykseen ja työpajan järjestämisen vaatimaan muuhun kommunikaatioon. Henkilötietoja voidaan myös käyttää kyselyn tai tutkimuksen tuloksien analysointiin, esimerkiksi tutkimustulosten kattavuuden arviointiin ja lisäkysymysten esittämisen mahdollistamiseksi. Henkilötietoja kuten osallistujan nimeä ja yhteystietoja ei mainita osana mahdollista tuloksien yhteenvetoa. Yhteenvedossa voidaan esittää anonymisoituja otteita vastauksista, joista yksittäistä vastaajaa ei pysty tunnistamaan.

Tietosi ja antamasi vastaukset säilytetään luottamuksellisesti 5-7 vuotta tietosuojaselosteemme mukaisesti, jonka jälkeen arvioimme uudelleen tietojen säilyttämisperusteen tai hävitämme tiedot. Voit milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista välittömästi. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää tietojen ensisijaisen käyttökohteen lisäksi myös muuhun D-mat oy:n toteuttamaan tieteelliseen tutkimukseen, työkalujen, tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, sekä niiden viestintään ja markkinointiin. Tietojasi voidaan jakaa myös työpajojen projektikumppaneille. Mikäli kyselyssä kerättyä tietoa jaetaan kolmansille osapuolille tutkimuskäyttöön, se anonymisoidaan.

Jos sinulla on kysyttävää kyselyyn liittyen, voit olla yhteydessä D-mat oy:n johtavaan data-analyytikkoon Jari Kolehmaiseen (jari@d-mat.fi).

 

 

Tämä on D-mat oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.9.2021. Viimeisin muutos 20.9.2021.