Esimerkkejä projekteista


Esimerkkejä projekteista

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä olemme tehneet.

Yrityksen materiaalivirrat

D-mat on tehnyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle selvityksen niistä materiaalivirroista, joita kierrätyskeskuksen toiminta aiheuttaa ja toisaalta sen myymien tuotteiden uudelleenkäytöllä säästyy. Tulokset kattavat niin suorat kuin epäsuorat materiaalivirrat kehdosta hautaan eli ympäri maailmaa eri elinkaaren vaiheissa. Kierrätyskeskus on sisältänyt materiaalivirtalaskennan omaan laskentajärjestelmäänsä. Näin jokaisessa kassakuitissa lukee ostoksen avulla säästetty materiaalimäärä. Lisäksi Kierrätyskeskus julkaisee materiaalitaseensa vuosittaisessa toimintakertomuksessaan.
Jos olet kiinnostunut oman yrityksesi tai tuotteesi materiaalijalanjäljestä ja sen hallinnasta, ota yhteyttä!


Ekotehokkuusluennot

Michael Lettenmeier oli pääpuhujana koulutustilaisuuksissa, joita Lindströmin Oy järjesti asiakkailleen viidellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Luennossa korostui, että ekotehokkuus on suuri haaste, mutta samalla suuri mahdollisuus meille jokaiselle niin töissä kuin vapaa-ajalla. Yhdessä Helsingin yliopiston opiskelijoiden kanssa tehdyt MIPS-laskelmat osoittavat, että käsien kuivaaminen rullapyyhkeeseen on ekotehokasta muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Lindström Oy säästää vuosittain huomattavan määrän luonnonvaroja, koska se tarjoaa paremman vaihtoehdon kertakäyttöpyyhkeille ja lisäksi kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti ekotehokkaampaan suuntaan.
Kun tarvitset luennoitsijan materiaalitehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä, otathan yhteyttä!


Lahden seudun ympäristölautakunnan opintomatka Freiburgiin

D-matin järjestämällä matkalla tutustuttiin johtavan ekokaupungin aikaansaannoksiin niin kaavoituksessa ja liikenteessä kuin myös kestävien elinkeinojen edistämisessä. Matkan anti välittyi helposti kaikille osanottajille, koska Michael Lettenmeier toimi matkalla sekä oppaana että tulkkina.
Ota yhteyttä, jos haluat lähteä tutustumaan hyviin ulkomaisiin ekotehokkuusesimerkkeihin!


Kulutuksen materiaalijalanjälki

PerusturvaMIPS-projektissa D-mat tutkii yhdessä KELAn tutkimusosaston kanssa perusturvan varassa elävien kotitalouksien materiaalijalanjälkeä. Tuloksia verrataan KotiMIPS-projektiin osallistuneiden kotitalouksien ja Kuluttajatutkimustutkimuksen laskeman viitebudjetin mukaiseen kulutukseen. Tulokset julkaistaan syksyllä 2011.
D-mat oy, Satulasepäntie 5B, 00640 Helsinki. Ota yhteyttä: info@d-mat.fi, puh. +358 (0)40 54 12 876.


Web by Idesun Creative